Две акушерки могат да се обучат за консултанти по кърмене! Вижте как!

scholarship3Мрежа за съвременна родилна грижа обявява две стипендии за акушерки, които желаят да преминат специализирано обучение за консултанти по лактация!

Обучението се организира от Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ и ще се проведе в осем уикенда в периода от октомври 2019г. до май 2020г.

Стипендията е подходяща за вас, ако:

–        Сте акушерка с до 5 години стаж или в  последна година от образованието си;

–        Работите/учите извън София;

–        Искате да помагате на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин;

–        Желаете да обогатите знанията си за физиологията на кърменето, проблемите при лактацията и подходите за решаването им;

–        Желаете да усъвършенствате комуникационните си умения и уменията си работа в екип.

Одобрените кандидати ще преминат най-задълбочения курс по кърмене в България, който им дава основи и половината необходимите часове обучение като стартова стъпка към защита на IBCLC сертификат (Сертификат от международен борд за сертифициране на консултанти по лактация).  Темите са насочени към основите на кърменето, специфичните проблеми на лактацията и възможните им решения, като и усъвършенстването на уменията за ефективно общуване и поднасяне на информацията. Основен лектор е д-р Анета Попиванова, IBCLC, неонатолог, асистент в катедра Неонатология към Майчин дом – София и началник на отделение „Физиологично” към Неонатологичната клиника на Майчин дом – София, заместник-председател на Националния комитет по кърмене, председател на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” и член на Академията по медицина на кърменето.

За да завършат успешно, участниците трябва да са посетили не по-малко от шест от седемте присъствени занятия и да положат успешно изпит.

За да улесни и поощри младите специалисти в родилната грижа да развиват знанията си в тази сфера, Мрежа за съвременна родилна грижа ще подпомогне две акушерки да станат консултанти по лактация.

Обявената стипендия ще покрие таксата за обучение, както и разходите им за път и престой в София по време на присъствените занятия.

Очакваме кратка биография и мотивационно писмо на адрес msrg@abv.bg до 25-ти септември!

Повече информация за обучението можете да намерите и на  страницата на Национална асоциация „Подкрепя за кърмене“ http://www.podkrepazakarmene.com/ .

Завършилите успешно обучението на НАПК медицински лица имат право на кредити съгласно Единната кредитна система за продължаващо обучение.

Ако искате да подпомогнете инициативата, можете да изпратите дарителски sms с текст DMS MOGA  на номер 17 777 или дарите онлайн на https://dmsbg.com/11818/dms-moga/

Можете да подкрепите кампанията и с дарение по банков път
Получател: Сдружение “Естествено”

IBAN: BG83 BPBI 8898 1230 0160 23
BIC: BPBIBGSF
Пощенска банка

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s