Мрежа за съвременна родилна грижа е сформирана през януари 2017 година след като поради различия в подходите и целите една голяма част от членовете на Коалиция за майчино здравеопазване я напускат и оформят свое работещо звено. Засега това е неформална мрежа от различни неправителствени организации и индивидуални активисти и журналисти, ангажирани с каузи в сферата на майчиното здравеопазване. Предстои регистрирането неправителствена организация с общественополезна цел. В нея членуват следните организации, които, допринасяйки своя досегашен опит и експертиза, обединяват усилия за подобряване на условията на майчиното здравеопазване и родилната грижа в България:

Сдружение “Естествено”

Учредено през 2008 година. Oбединява съмишленици, свързани от идеята за промяна на нагласите в обществото, в това число сред професионалните среди, към протичането на бременността, раждането и отглеждането на децата. Работи за разширяване на възможностите за избор и информираност на удовлетворени родители и здрави и щастливи деца. Постига целите си чрез информационни кампании, групи за подкрепа, курсове за родители, диалог с институции и сътрудничество с местни и световни организации.

Акушерски кабинет „Зебра“

„Зебра“ е самостоятелна акушерска практика с поглед върху специфичните физически и психологически нужди на всяка жена. Целта на „Зебра“ е да постави жената в центъра на грижите за нейното здраве. Екипът на „Зебра“ цени високо индивидуалното преживяване на всяка жена с бременността, раждането и встъпването в родителството. Акушерският кабинет е отворен към уникалните нужди на всеки бъдещ родител и работи с всички конфигурации и произходи, в които съществува съвременното семейство.

Сдружение „Институт за акушерски изследвания“

Обединение, сформирано през 2015г. Основните цели на Института за акушерски изследвания са налагане на медицински модел на грижи за жените преди, по време на и след бременност и раждане, базирани на научно доказани добри медицински практики, съдействие за въвеждане на световните и европейски практики и достижения в областта на акушерската наука и утвърждаване на акушерския модел на грижи за жените, провеждане на собствени изследвания в областта на акушерските грижи и майчиното здравеопазване, партниране на международни организации за изследвания в областта на акушерските грижи и майчиното здравеопазване (като COSТ http://www.cost.eu/about_cost) и др.

Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация “Нашите недоносени деца” е първата неправителствена организация, създадена в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства. С мисия да подкрепя недоносените бебета и техните семейства и основна цел намаляване на преждевременните раждания и увеличаване на здравите недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани родители.

Фондация “Макове за Мери”

Учредена през 2012 година, работи в подрепа на родители, преживели перинатална загуба; за промяна на болничните практики, свързани с перинаталната загуба; но също така за превенция на интраутеринната и ранната неонатална смъртност чрез подобряване на майчиното здравеопазване и свързаните с него политики и професионални стандарти.

Асоциация на българските дули

Обединява дули – професионални придружители по време на раждането, които са завършили обучителен курс към една от сертифициращите организации в света. Целта на организацията е да популяризира новата за страната ни професия „дула“, както и да наложи стандарти за работа, които всеки желаещ да практикува трябва да покрива. Дулите предоставят емоционален и физически комфорт на раждащата жена, осигурявайки й индивидуална грижа преди, по време и веднага след раждането.

Елена Кръстева – психолог, председател на сдружение “Естествено”

Д-р Бояна Петкова – лекар, председател на фондация „Макове за Мери“

Илона Нешкова – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“

Йоана Станчева – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“

Ралица Димитрова – активист, член на Асоциация на българските дули

Адв. Мария Шаркова – адвокат по медицинско право

Адв. Даниела Фъртунова – адвокат

Адв. Адела Качаунова – адвокат, директор на правната програма на БХК

Надежда Цекулова – журналист, директор програма “Кампании и комуникации” в БХК

Мирослава Филипова – активист, член на Асоциация на българските дули

Надя Димитрова – активист, член на Асоциация на българските дули

Христина Шопова – преводач, член на Асоциация на българските дули

Галя Нанева-Христозова – журналист

Надя Дренска – член на УС на Фондация „Нашите недоносени деца“

д-р Деница Хинкова – активист, преподавател в СУ

Георги Методиев – активист, преподавател в СУ

 

Виктория Николова – активист, член на Асоциация на българските дули