Мрежа за съвременна родилна грижа е сформирана през януари 2017 година като неформална мрежа от неправителствени организации и индивидуални активисти, ангажирани с каузи в сферата на майчиното здравеопазване. Ние вярваме, че качествена промяна в системата за родилни грижи може да бъде постигната само със съвместните усилия и взаимно разбиране на ангажираните специалисти и жените. Обединява ни идеята да създадем една по-благоприятна и информирана среда, в която – съобразявайки препоръките, базирани на доказателства и най-добрия интерес на майките и бебетата – да се реформират наложените родилни практики. Тъй като Мрежата е неформално обединение, дейността ѝ се администрира от един от членовете, Сдружение “Естествено”.

Можете да подкрепите усилията ни с дарение!
Получател: Сдружение “Естествено”
IBAN: BG83 BPBI 8898 1230 0160 23
BIC: BPBIBGSF
Пощенска банка
Основание за внасяне: Позитивно раждане

Както и чрез системата на

www.epay.bg

В Мрежата членуват следните организации и лица, които чрез своя досегашен опит и експертиза, работят за подобряване на условията на майчиното здравеопазване и родилната грижа в България:

Сдружение “Естествено”

Учредено през 2008 година. Oбединява съмишленици, свързани от идеята за промяна на нагласите в обществото, в това число сред професионалните среди, към протичането на бременността, раждането и отглеждането на децата. Работи за разширяване на възможностите за избор и информираност на удовлетворени родители и здрави и щастливи деца. Постига целите си чрез информационни кампании, групи за подкрепа, курсове за родители, диалог с институции и сътрудничество с местни и световни организации.

Акушерски кабинет „Зебра“

„Зебра“ е самостоятелна акушерска практика с поглед върху специфичните физически и психологически нужди на всяка жена. Целта на „Зебра“ е да постави жената в центъра на грижите за нейното здраве. Екипът на „Зебра“ цени високо индивидуалното преживяване на всяка жена с бременността, раждането и встъпването в родителството. Акушерският кабинет е отворен към уникалните нужди на всеки бъдещ родител и работи с всички конфигурации и произходи, в които съществува съвременното семейство.

Сдружение „Институт за акушерски изследвания“

Обединение, сформирано през 2015г. Основните цели на Института за акушерски изследвания са налагане на медицински модел на грижи за жените преди, по време на и след бременност и раждане, базирани на научно доказани добри медицински практики, съдействие за въвеждане на световните и европейски практики и достижения в областта на акушерската наука и утвърждаване на акушерския модел на грижи за жените, провеждане на собствени изследвания в областта на акушерските грижи и майчиното здравеопазване, партниране на международни организации за изследвания в областта на акушерските грижи и майчиното здравеопазване (като COSТ http://www.cost.eu/about_cost) и др.

Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация “Нашите недоносени деца” е първата неправителствена организация, създадена в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства. С мисия да подкрепя недоносените бебета и техните семейства и основна цел намаляване на преждевременните раждания и увеличаване на здравите недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани родители.

Фондация “Макове за Мери”

Учредена през 2012 година, работи в подрепа на родители, преживели перинатална загуба; за промяна на болничните практики, свързани с перинаталната загуба; но също така за превенция на интраутеринната и ранната неонатална смъртност чрез подобряване на майчиното здравеопазване и свързаните с него политики и професионални стандарти.

Асоциация на българските дули

Обединява дули – професионални придружители по време на раждането, които са завършили обучителен курс към една от сертифициращите организации в света. Целта на организацията е да популяризира новата за страната ни професия „дула“, както и да наложи стандарти за работа, които всеки желаещ да практикува трябва да покрива. Дулите предоставят емоционален и физически комфорт на раждащата жена, осигурявайки й индивидуална грижа преди, по време и веднага след раждането.

Илона Нешкова – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“

Йоана Станчева – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“

Виктория Николова – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“

Елена Кръстева – психолог, председател на сдружение “Естествено”

Д-р Бояна Петкова – лекар, председател на фондация „Макове за Мери“

Адв. Мария Шаркова – адвокат по медицинско право

Адв. Даниела Фъртунова – адвокат

Адв. Адела Качаунова – адвокат, директор на правната програма на БХК

Надежда Цекулова – журналист, директор програма “Кампании и комуникации” в БХК

Мирослава Филипова – активист, член на Асоциация на българските дули

Надя Димитрова – постпартум дула, член на Асоциация на българските дули

Христина Шопова – преводач, член на Асоциация на българските дули

Надя Дренска – графичен дизайнер, член на УС на Фондация „Нашите недоносени деца“

Ралица Димитрова – активист, член на Асоциация на българските дули