Мрежа за съвременна родилна грижа е сформирана през януари 2017 година след като поради различия в подходите и целите една голяма част от членовете на Коалиция за майчино здравеопазване я напускат и оформят свое работещо звено. Засега това е неформална мрежа от различни неправителствени организации и индивидуални активисти и журналисти, ангажирани с каузи в сферата на майчиното здравеопазване. Предстои регистрирането неправителствена организация с общественополезна цел. В нея членуват следните организации, които, допринасяйки своя досегашен опит и експертиза, обединяват усилия за подобряване на условията на майчиното здравеопазване и родилната грижа в България:

Сдружение “Естествено”

Учредено през 2008 година. Oбединява съмишленици, свързани от идеята за промяна на нагласите в обществото, в това число сред професионалните среди, към протичането на бременността, раждането и отглеждането на децата. Работи за разширяване на възможностите за избор и информираност на удовлетворени родители и здрави и щастливи деца. Постига целите си чрез информационни кампании, групи за подкрепа, курсове за родители, диалог с институции и сътрудничество с местни и световни организации.

Фондация “Макове за Мери”

Учредена през 2012 година, работи в подрепа на родители, преживели перинатална загуба; за промяна на болничните практики, свързани с перинаталната загуба; но също така за превенция на интраутеринната и ранната неонатална смъртност чрез подобряване на майчиното здравеопазване и свързаните с него политики и професионални стандарти.

Асоциация на българските дули

Обединява дули – професионални придружители по време на раждането, които са завършили обучителен курс към една от сертифициращите организации в света. Целта на организацията е да популяризира новата за страната ни професия „дула“, както и да наложи стандарти за работа, които всеки желаещ да практикува трябва да покрива. Дулите предоставят емоционален и физически комфорт на раждащата жена, осигурявайки й индивидуална грижа преди, по време и веднага след раждането.

Акушерски кабинет „Зебра“

„Зебра“ е самостоятелна акушерска практика с поглед върху специфичните физически и психологически нужди на всяка жена. Целта на „Зебра“ е да постави жената в центъра на грижите за нейното здраве. Екипът на „Зебра“ цени високо индивидуалното преживяване на всяка жена с бременността, раждането и встъпването в родителството. Акушерският кабинет е отворен към уникалните нужди на всеки бъдещ родител и работи с всички конфигурации и произходи, в които съществува съвременното семейство.

Сдружение „Институт за акушерски изследвания“

Обединение, сформирано през 2015г. Основните цели на Института за акушерски изследвания са налагане на медицински модел на грижи за жените преди, по време на и след бременност и раждане, базирани на научно доказани добри медицински практики, съдействие за въвеждане на световните и европейски практики и достижения в областта на акушерската наука и утвърждаване на акушерския модел на грижи за жените, провеждане на собствени изследвания в областта на акушерските грижи и майчиното здравеопазване, партниране на международни организации за изследвания в областта на акушерските грижи и майчиното здравеопазване (като COSТ http://www.cost.eu/about_cost) и др.

Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация “Нашите недоносени деца” е първата неправителствена организация, създадена в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства. С мисия да подкрепя недоносените бебета и техните семейства и основна цел намаляване на преждевременните раждания и увеличаване на здравите недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани родители.

Елена Кръстева – психолог, активист, председател на сдружение „Естествено“

Д-р Бояна Петкова – лекар, активист, председател на фондация „Макове за Мери“

Илона Нешкова – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“ , активист

Йоана Станчева – акушерка в акушерски кабинет „Зебра“, активист

Ралица Димитрова – активист, член на Асоциация на българските дули

Адв. Мария Шаркова – адвокат

Адв. Даниела Фъртунова – адвокат, активист

Адв. Адела Качаунова – адвокат, директор на правната програма на БХК, активист

Надежда Цекулова – специалист по комуникации в здравеопазването, журналист, активист

Мирослава Филипова – активист, член на Асоциация на българските дули

Надя Димитрова – активист, член на Асоциация на българските дули

Галя Нанева-Христозова – журналист, активист

Надя Дренска – активист, член на УС на Фондация „Нашите недоносени деца“

Йонка Петкова – акушерка, активист

д-р Деница Хинкова – активист, преподавател в СУ

Георги Методиев – активист, преподавател в СУ

Христина Шопова – активист, член на Асоциация на българските дули

Виктория Николова – активист, член на Асоциация на българските дули